พิธียกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ ของ สป.ศธ. ประจำปี 2564

วันที่ 30 กันยายน 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เข้าร่วมพิธียกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom) ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 (อุดรธานี)