พิธีปิดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ฯ

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานพิธีปิดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน ภาคตะวันวันออกเฉียงเหนือ ณ เวทีกลาง ค่ายลูกเสือแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

More>>