พิธีถวายพระพรชัยมงคล

ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ณ สนามกีฬาจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 19.20 น. โดยมีลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ คณะกรรมการจัดงาน จำนวน 6,810 คน ร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และจุดเทียนชัยถวายพระพรอย่างสมประเกียรติ

More>>