ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 อนุญาตให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้ในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา และด้านการประเมินโครงการโดยกระบวนการ CIPP Model ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โดยมี ผอ.พิมพ์ลดา ธัญพรพิพัฒน์กุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพังโคนและคณะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้