ผู้ตรวจราชการ เป็นประธานพิธีเปิดงาน Nongbualamphu Symposium Educa

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู นายเฉลิมชนม์ แน่หนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงาน Nongbualamphu Symposium Educa 2019 โดยมี ดร.โชติพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ดังนี้ 1. เพื่อจัดแสดงผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของหน่วยงานทางการศึกษา 2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 3. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 4. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของหน่วยงานทางการศึกษา การจัดงานครั้งนี้ มีหน่วยงานทางการศึกษาร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน จำนวน 18 แห่ง ผู้เข้าร่วมงาน 350 คน

More>>