ประชุมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วยบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการฯ จากจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 10 ทั้ง 5 จังหวัด และบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 10

>>More