ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมประชุมฯการติดตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลัตรสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภูมิภาค) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะจัดขึ้นในวันที่ 28-30 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

>>More