ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ฯ

ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ศึกษาธิการภาค 10 , 11 , 12 ,13 ,14 ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทุกจังหวัด ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต และหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของจังหวัดนครพนม จำนวนทั้งสิ้นกว่า 200 ท่าน

More>>