ประชุมหารือและศึกษาดูงานโรงเรียนชายแดนไทย – สปป.ลาว

2 ก.ย.2563 นายธนู ขวัญเดช ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ นางศิริพร แสนกรุง ผู้อำนวยกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล นางจุฑารัตน์ วงศ์กาฬสินธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ติดตามท่านรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.ดุริยา อมตวิวัฒน์) ประชุมหารือและศึกษาดูงานโรงเรียนชายแดนไทย – สปป.ลาว ตามโครงการ SEAMEO Border School Quality Inclusive Education Project (BSQIEP) under SEAMEO Priority Area No. 2 “Addressing Barriers to Inclusion ในประเทศไทย ณโรงเรียนปากสวยพิทยาคม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย อ่านต่อ