ประชุมส่งเสริมเวทีและประชาคมการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา

วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะพรรณาราย จังหวัดอุดรธานี ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 โดยมีนายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสค์การประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ผู้บริหารและอาจารย์จากสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 6 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี รวมถึงได้รับเกียรติจากตัวแทนสถานประกอบการหลายแห่งในจังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 และ 11 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งสิ้น 60 คน วิทยากรได้รับเกียรติจากอาจารย์วันชัย มีศิริ ผู้บริหารบริษัทไทยอิเลคโทรโมทีฟ จำกัด ดร.รุ่งโรจน์ อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ระวี พรหมหลวงศรี กิจกรรมการประชุมประกอบด้วยการบรรยายจากวิทยากร และการนำเสนอหลักสูตรจากสถาบันอาชีวศึกษา และมีการวิพากย์หลักสูตรโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

>>More