ประชุมประสานแผนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จัดประชุมประสานแผนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 16 มีนาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) จัดประชุมประสานแผนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี โดยท่านธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและมอบนโยบายให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านวิชาการ ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารการศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 ได้แก่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานสนับสนุนการตรวจราชการ

อ่านต่อ…https://www.facebook.com/media/set/?vanity=osmie10&set=a.3670881882965724