ประชุมติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนฯ

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ได้มีการจัดประชุมติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ในการนี้ได้รับเกียรติ นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ในการประชุมดังกล่าว ได้เน้นย้ำถึงมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาเมื่อเปิดภาคเรียน

MORE>>