ประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษา

วันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 กล่าวรายงาน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยคณะทำงานจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรผู้รับผิดชอบจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 , 11 , 12 , 13 , 14 และบุคลากรผู้รับผิดชอบจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งสิ้น 160 ท่าน

>>More