ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563

วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 โดยมีบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ทุกคน เข้าร่วมประชุม.

More>>