ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2565

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค​ 10​ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภา ค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. ปี 2565 และการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ ZOOM Meeting โดยมี ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้…เพิ่มเติม