ประชุมจัดทำแผนด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนฯ

วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมประจักษ์ตรา จังหวัดอุดรธานี นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์ ผู้อำนายการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางสุดใจ เหง้า เทศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางสาวน้ำฝน อรรคฮาด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนต่างช่วงวัย โดยมี ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นประธานการประชุม นายกวิน เสือสกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา สภาการศึกษาเป็นผู้กล่างรายงานวัตถุประสงค์ การประชุมครั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมนำอภิปราย ประกอบด้วย นายชัยพฤกษ์ เสรรีรักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายรังสรรค์ มณีเล็ก นายสาโรจน์ขอจ่วนเตี๋ยว นายชวลิต โพธิ์นคร ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา และผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยานต่างๆ นอกกระทรวงศึกษา ของจังหวัดอุดรธานี

MORE>>