ประชุมคัดเลือกตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้ นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) เป็นประธานในการเปิดการประชุมคัดเลือกตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ในการนี้มีผู้อำนวยกลุ่มและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยศึกษา ธิการจังหวัดและบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเข้าร่วมประชุมทั้ง 5 จังหวัด…อ่านต่อ