ประชุมคณะผู้บริหาร สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ประกอบด้วย ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รก.นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ นายองอาจ ศรีปะโค ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางสุดใจ เหง้าเทศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางสาวกัลมสรณ์ วงศ์พิศมล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจ ปัญหา อุปสรรค การปฏิบัติงานของกลุ่มงานทุกกลุ่มในสำนักงานศึกษาธิการภาค 10

More>>