ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รอง ศธภ.10 รักษาการในตำแหน่ง ศธภ.10 ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นประธานการประชุม เพื่อรายงานผลการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาที่ผ่านมา รายงานผลแผนงาน/โครงการที่จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของภาค 6 ภาค รวมถึงการกำหนดปฏิทินการทำงานในห้วงเดือน มิถุนายน-กันยายน 2561

>>More