ประชาสัมพันธ์โครงการ “นวัตกรรมรักษ์โลก”

คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ประชาสัมพันธ์โครงการ “นวัตกรรมรักษ์โลก” ซึ่งเป็นการจัดประกวดคลิปวีดีโอในหัวข้อ
“บอกรักโลก : บ้านส่วนรวมของเรา” เพื่อเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งคลิปวีดีโอเข้าร่วมประกวดในโครงการฯ โดยแบ่งผู้เข้าร่วมประกวดออกเป็น 3 รุ่น ดังนี้
1.ประเภทคลิปภาษาไทยรุ่นอายุ 23 ปีขึ้นไป
2.ประเภทคลิปภาษาไทยรุ่นอายุน้อยกว่า 23 ปี
3.ประเภทคลิปภาษาอังกฤษรุ่นอายุน้อยกว่า 23 ปี
โดยกำหนดเปิดรับสมัคร 16 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2565
สามารถดูรายละเอียดโครงการและสมัครเข้าร่วมประกวดได้ที่ www.นวัตกรรมรักษ์โลก.com