ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์จากกองทุน Mizuho Asian Fund ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์จากกองทุน Mizuho Asian Fund ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนที่สนใจสามารถส่งใบสมัครมายังสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 100/6 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2565 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้