ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 จากกองทุน Mizuho Asian Fund *หมายเหตุ อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อยู่ในระหว่างการจัดส่งมายังสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 หากอุปกรณ์มาถึงทางสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จะแจ้งให้มารับทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ต่อไป

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง