ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
1.พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
2.พนักงานทำความสะอาด (หญิง) 1 อัตรา
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม