แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศสำนักงานปลัดกระรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดทำป้ายนิทรรศการศาสตร์พระราชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระรวงศึกษาธิการ เรื่อง จ้างตรวจเช็คพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Sharp รุ่น MX-M453U

ประกาศสำนักงานปลัดกระรวงศึกษาธิการ เรื่อง จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จ้างทำวุฒิบัตรและถ่ายเอกสาร โครงการเสริมสร้างทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตและภัยธรรมชาติ รุ่นที่ 1 

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตและภัยธรรมชาติ รุ่นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะจ้างทำแผ่นพับแผนพฒนาการศึกษากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ไม้อัดรองรับที่นอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ XEROX P285DW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหารศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdding)

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Xerox P285DW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหารศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดอุดรธานีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำวุฒิบัตร โครงการพัฒนาทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตภัยธรรมชาติและภัยต่างๆ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหารศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถมดินยกระดับพื้นบริเวณบ้านพักศึกษาธิการภาค 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เสนอซื้อกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (1 พ.ย. 2564)

ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

Top