แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

บทคัดย่องานวิจัยเรื่อง “การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับภาคและจังหวัดของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10”

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

บทคัดย่องานวิจัยเรื่อง “การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับภาคและจังหวัดของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10”

คลิก >> ดาวน์โหลดเอกสาร

Top