นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผตร.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.หนองคาย และบึงกาฬ

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 10 พร้อมด้วย นายวิโรจน์ สุริยายนต์ ผช.ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางศิริพร แสนกรุง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางจุฑารัตน์ วงศ์กาฬสินธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1/2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย โดยมีนายเฉลิมชัย แสนมหาชัย รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย และคณะ ให้การต้อนรับและนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นการตรวจราชการ เรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และ ผลการสอบ O-NET ของโรงเรียนที่มีคะแนนสูงและต่ำ ในภาพรวมของจังหวัดหนองคาย และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ โดยนางนรมน ไกรสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัดบึงกาฬ

More>>