นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผตร.ศธ. ตรวจราชการ จ.อุดรธานี /หนองบัวลำภู

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 10 พร้อมด้วยนายปรีดี ภูสีน้ำ รักษาการศึกษาธิการภาค 10 นายวิโรจน์ สุริยายนต์ ผช.ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางศิริพร แสนกรุง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางจุฑารัตน์ วงศ์กาฬสินธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1/2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี และคณะ ให้การต้อนรับและนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นการตรวจราชการ เรื่องโรงเรียนขนาดเล็กและ ผลการสอบ O-NET ในภาพรวมของจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยนายกฤษณ์ สุวรรณพรหม รองศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัดหนองบัวลำภู

 

More>>