นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผตร.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดเลย

16 มีค. 63 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมชนม์แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 10 พร้อมด้วยนายวิโรจน์ สุริยายนต์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางศิริพร แสนกรุง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางจุฑารัตน์ วงศ์กาฬสินธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1/2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย โดยมีนายชัยณรงค์ แสงคำ ศึกษาธิการจังหวัดเลย และคณะ ให้การต้อนรับและนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นการตรวจราชการ เรื่องโรงเรียนขนาดเล็กและ ผลการสอบ O-NET ในภาพรวมของจังหวัดเลย

 

More>>