นายปรีดี ภูสีน้ำ รก.ศึกษาธิการภาค 10 มอบนโยบายให้บุคลากร สนง.ศธภ.10

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบนโยบาย จุดเน้น และแนวทางการดำเนินงาน และพบปะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 และศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน จังหวัดอุดรธานี เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จังหวัดอุดรธานี โดยสรุป ดังนี้ นโยบาย “ขอให้ดีกว่าเดิม และอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข” จุดเน้น “รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย ใส่ใจบริการ ชื่นชมผลงานร่วมกัน” แนวทางการดำเนินงาน “ มองอดีต เตรียมปัจจุบัน เป้ามั่นสู่อนาคต”

More>>