นายการุณ สกุลประดิษฐ์ (ปลัด ศธ.) เข้าเยี่ยมชมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 9/2561 ณ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 โดยมี นายธีระพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 10 และคณะบุคลากรให้การต้อนรับ ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น โดยท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กรุณามอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้บริหารและบุคลากรในการดำเนินงานตามตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉี่ยงเหนือ)