ติดตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ หลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้า

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 กิจกรรมนิเทศและติดตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (หลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้า) โดยความร่วมมือจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

>>More