ติดตามผลการดำเนินงานหลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้า

การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปริญญาตรี แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัย เทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานพิธีเปิดและติดตามโครงการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (หลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้า) โดยความร่วมมือจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

>>More