ติดตามผลการดำเนินงานหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี

การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital literacy: DL) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี วันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 โดยความร่วมมือจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

>>More