ติดตามผลการดำเนินงานหลักสูตรพัฒนาอาชีพเกษตรยุคใหม่

การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (หลักสูตรพัฒนาอาชีพเกษตรยุคใหม่) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี โดยความร่วมมือจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

>>More