ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 จ.หนองคาย

วันที่ 1 ก.ค. 2563 นายธนู ขวัญเดช รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และคณะ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ของสถานศึกษาในจังหวัดหนองคาย 4 แห่ง ได้แก่ รร.ปทุมเทพวิทยาคาร (สพม.21) รร.บ้านนาคลอง (สพป.หนองคาย เขต 1) รร.อนุบาลน้ำผึ้ง (สช.) และวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย (สอศ.) พบว่า ทุกแห่งได้ดำเนินการตามมาตรการฯ ได้เป็นอย่างดี.