ติดตามความก้าวหน้าโรงเรียนบ้านโคกสว่างเพื่อเตรียมการรับเสด็จ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยอาจารย์สุรเวท สุกทน ผอ.อนันต์ แสนสุวงศ์ คณะกรรมการติดตามและประสานงานเพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนายเวียงชัย ศรีพรหมษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ศธภ.10 ได้ดำเนินการตรวจติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนบ้านโคกสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้อำนวยการไสว หมั่นเก็บ คณะครู และศึกษานิเทศน์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2 ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งโรงเรียนบ้านโคกสว่างมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน การดำเนินงานต่างๆ เสร็จเรียบร้อยไปกว่าร้อยละ 80 เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง

>>More