ติดตามการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง

วันที่ 24 สิงหาคม 2563นายธนู ขวัญเดช ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ออกกำกับ ติดตามการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู  รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ การกำกับ ติดตามครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และซักถามปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ตอบข้อซักถาม และให้ข้อชี้แนะแนวทางการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป.

อ่านต่อ