ตรวจ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคโควิด 19 จ.อุดรธานี

 

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายธนู ขวัญเดช รก.ศึกษาธิการภาค 10 ลงพื้นที่เยี่ยม และตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 นางสาวน้ำฝน อรรคฮาด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสาวลัดดาวรรณ ศรีหาบุตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 และคณะศึกษานิเทศก์ร่วมลงพื้นที่ ณ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สังกัด สพม.20 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี สังกัด สอศ. และโรงเรียนบ้านหมากแข้ง สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 1 เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

MORE>>