ตรวจ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคโควิด 19 จ.เลย

 

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายธนู ขวัญเดช รก.ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นายเอกพงษ์ จริงจิตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนายดอน รูปสม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่เยี่ยม และตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถานศึกษาในจังหวัดเลย ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย โรงเรียนบ้านนาโคก สังกัด สพป.เลย เขต 1 วิทยาลัยเทคนิคเลย และโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

MORE>>