ตรวจ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคโควิด 19 จ.หนองคาย

 

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายธนู ขวัญเดช ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยนางสาวสุวัทนา พลางวัน นางสุดใจ เหง้าเทศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ออกตรวจ ติดตาม นโยายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ซึ่งได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาคลอง สพป.หนองคาย เขต 1 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม.21 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย สนง. กศน.จังหวัดหนองคาย และ โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง โดทุกแห่งมีการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน ด้านการบริการจัดการ กระบวนการเรียนการสอนครู นักเรียน ชุมชน ทั้งนี้ นักเรียน นักศึกษามีอุปกรณ์พร้อมสำหรับการเรียนออนไลน์ 100 % เป็นไแตามมาตรการป้องกันโรคดังกล่าวได้รับความร่วมมือด้วยจากผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลในครั้งนี้ขอบคุณคุณทุกภาคส่วน.

MORE>>