ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer


วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วย ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) และ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ลงพื้นที่อำเภอ    หนองหาน ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี สพม.อุดรธานี สปพ.อด.3…อ่านต่อ