ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 พร้อมคณะกรรมการกำกับติดตามและประสานงาน เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย นายสะอาด แสงรัตน์ นายพิบูลย์พันธ์ สาทอง นายอนันต์ แสนสุวงศ์ นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์ นายเวียงชัย ศรีพรหมษา นายเอกพงษ์ จริงจิตร นายธวัชชัย จันทร์ไตรรัตน์ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี เพื่อตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการด้วยรักและห่วงใยของโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ ร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ และอาจารย์ศศิวิมล นพสุวรรณ ผู้ประสานงานโครงการด้วยรักและห่วงใย นายพรชัย โพคันโย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 โดยมีนายสัญญา ศรีหริ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ และคณะครู ให้การต้อนรับและนำชมความพร้อมในการเตรียมการรับเสด็จ

>>More