ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะจากกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีปกติ รอบที่ 2/2563 และรับฟังปัญหา อุปสรรค ของหน่วยงานทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย โดยมี นายชัยณรงค์ แสงคำ ศึกษาธิการจังหวัดเลย และคณะให้การต้อนรับ

อ่านต่อ