ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รก.นวศ.เชี่ยวชาญ และคณะ ร่วมงานวันครู

วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา หอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญด้านการศึกษา และคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เข้าร่วมพิธีการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ของจังหวัดอุดรธานี โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร เป็นประธานในพิธี มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากหน่วยงานทางการศึกษาในอำเภอเมืองอุดรธานี เข้าร่วมงานกว่าหนึ่งพันคน โดยมีบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น 2 คน ได้แก่ นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางสุดใจ เหง้าเทศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

More>>