ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 ประชุมกลั่นกรองผู้รับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2564

วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 ร่วมประชุมและทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองผู้รับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2564 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ระดับภาคการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ทั้งนี้คณะกรรมการได้เลือก ท่านสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น