ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมเสวนาและรับฟังความคิดเห็นฯ

วันที่ 5 เมษายน 2564 09.00 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมเสวนาและรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “คุณภาพการศึกษาไทยสู่การเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในอนาคต” ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค เขตราชเทวี กรุงเทพฯ