ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการแก้ไขปัญหาการจ้างเอกชนดำเนินงาน

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการแก้ไขปัญหาการจ้างเอกชนดำเนินงาน (บุคคลภายนอกปฏิบัติงาน/พนักงานจ้างเหมาบริการ) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแก้ไขปัญหาการจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างเอกชนดำเนินงานและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและปริมาณงานของส่วนราชการ ณ ห้องประชุมสะอาด พิมพ์สวัสดิ์ ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ