ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ร่วมงานการประชุมวิเคราะห์ข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา Big Data System

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.09 น. ดร.ธีรพงษ์  สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ร่วมงานการประชุมวิเคราะห์ข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา Big Data System เพื่อวางแผนจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)โดยพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานมอบนโยบายและกล่าวเปิดการประชุม ซึ่งมี ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานและนายวิทวัส ปัญจมะวัต รักษาการใน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ผู้สนับสนุนโครงการฯ ณ ห้องแก่นนคราบอลรูม โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น

More>>