ดร.ธีรพงษ์ สารแสน (รก.ศธภ.10) ร่วมประชุมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

วันที่ 3 เมษายน 2562 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “ความร่วมมือแห่งอนาคต : ความท้าทายของระบบราชการ 4.0” (Collaborations for the Future: Challenges for Government 4.0) ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

More>>