จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสืบค้นเรื่องราวอัตลักษณ์ท้องถิ่นฯ

วันที่ 18 กย.61 สำนักงานศึกษาธิการภาค10 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสืบค้นเรื่องราวอัตลักษณ์ท้องถิ่นฯ และพิธีมอบป้ายชุมชน เกียรติบัตร โครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด โดยมี นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมี นางสาวนิตยา อุ่นท้าว ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี เยาวชนแกนนำของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 7 แห่ง มานำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับชุมชนอัตลักษณ์ในพื้นที่

>>More